از روش های زیر می توانید با ما در ارتباط باشید

آدرس: تهران، نارمک، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک
شماره تماس:۰۲۱۷۷۲۴۰۲۴۳
پست الکترونیکی:
کانال تلگرام و بله : @physalumni_iust